تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله ، ابتلا تعاریف، اهداف، خصوصیات و آمارهایی از عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی جهان  مطرح می شوند، سپس تاریخچهتأسیس، اهداف، قوانین و عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران مورد بحث قرار می گیرد. ضمن تحلیل علل ناکامی های نسبی این مناطقی در ایران راه کارهایی برای کسب موفقیت این مناطق ارایه می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance of the free zones In Iran: Analysis

نویسنده [English]

  • kamraan feyzi

چکیده [English]

ln this article first, we review and give some statistics regarding the performance of free zones in general, Then, we discuss the history, objectives, rules and regulations (especially the performance) of the free zones of Iran. We try to find the causes of the relative failure of these organizations and introduce approaches which might guarantee success.


دوره 4، شماره 13.14
تابستان 1373
صفحه 105-140
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1395