مطالعه ای در زمینه ی سیستم کنترل تولید در صنعت خودرو سازی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این مقاله بررسی وضعیت سیستم کنترل تولید در صنعت خودروسازی ایران است. سیستم کنترل تولید در استفاده مناسب از امکانات هم خود معنای بهره وری را به ذهن متبادر می نماید. چنین بررسی ای می تواند به عنوان گام ابتدایی در جهت شناخت و استقرار سیستم کارآمدتر و یا بهبود بخشیدن سیستم فعلی محسوب گردد. هم چنین نه تنها به شناخت عوامل درون سیستمی کمک می نماید بلکه برخی از عوامل جانبی این زمینه را نیز معرفی می نماید. در واقع این نوشته گزارشی است از پژوهشی که در زمینه شناخت سیستم کنترل تولید در شرکت های خودرو سازی ایران توسط نویسنده انجام گرفته است و بر آن است تا با استفاده از یافته های پژوهش تصویری از سیستم کنترل تولید در صنعت خودرو سازی ایران و محیط آن ارائه کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study in the field of automobile industry's production control system

نویسنده [English]

  • laya olfat

دوره 6، شماره 21.22
تابستان 1378
صفحه 139-156
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395