بررسی نظام جامع پاداش و پرداخت در سازمانهای دانش پایه (مطالعه موردی پژوهشگاه صنعت نفت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی داانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رویکرد به دانش محوری برای ایجاد مزیت رقابتی نیازمند تحول در نظام پاداش و پرداخت سنتی است. استراتژی مؤثر و پاداش و پرداخت، شرایط لازم برای تقویت تعهد کارکنان به یادگیری، ایجاد نگرش سیستمی برای هدایت رفتار افراد به توسعه ظرفیت های یادگیری و انتقال دانش در سازمان تسهیل می نماید. بنابراین نظام پاداش و پرداخت متناسب با سازمان های دانش پایه که بتواند در جهت بهبود عملکرد سازمان مؤثر باشد مبتنی بر توانمندی و تخصص فرد و هم جهت با اهداف سازمان طراحی می شود. حرکت به سمت نظام جامع پاداش و پرداخت که علاوه بر پاداش مستقیم به مولفه های مشتمل بر مولفه های پاداشی غیر مستقیم، فرصت های یادگیری، محیط کاری رضایت بخش و اعتبار و هویت سازمانی توجه دارد، یکی از عناصر کلیدی موفقیتسازمانهای دانش پایه در فضای رقابتی امروز است. این مقاله بر آن است تا ضمن تبیین فلسفه و ساختار نظام پاداش و پرداخت در سازمانهای سنتی و دانش پایه، به معرفی مدل جامع پاداش و پرداخت پرداخته و با بررسی تاثیر نظام جامع پاداش بر عملکرد پژوهشگاه صنعت نفت، اهمیت توسعه این مدل را در سازمان های دانش پایه مورد بررسی قرار دهد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Payment Unified System in Knowledge Based Organizations Survey

نویسندگان [English]

  • gholamreza asili 1
  • abbas ali ghadirian 1
  • saeed showal pur 2

چکیده [English]

Globalization of economy is posing unprecedented opportunities and challenges for firms especially in developing countries. How does a firm best structure itself to thrive in current dynamic environment with high degree of uncertainty and go about entering global markets is one of the most risky issues in this era. Technology development strategy in alignment with business strategy is of increasing importance to achieve sustaining development. In this paper we introduce global balance approach as a potent driver for crafting technology development strategy. This paper provides an overview to technology development framework and methodology in SA/RAN, composed of technology selection, acquisition strategy, and timing, at the core of which lies capability assessment, attractiveness and roadmapping, A case study on technology development in the field of medical equipments and entering global market verifies the introduced methodology and how it can support global balance approach in • order to deliver successful products in fast response to market, with higher quality, service levels, scalablity, flexibility and lower price. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Development Strategy
  • Developing Countries
  • Global Balance Approach
  • Knowledge Management
  • outsourcing
دوره 19، شماره 58
پاییز 1387
صفحه 143-169
  • تاریخ دریافت: 23 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 23 مهر 1395