بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان و تمایل به بانکداری الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بانکداری الکترونیک از نتایج و پیامدهای مثبت شبکه جهانی اینترنت و فناوری اطلاعات است برای ایجاد یک جامعه الکترونیکی علاوه بر تکمیل زیر ساختها و به روز بودن نرم افزارها نیازمند فرهنگ سازی هستیم، از این رو شناخت ویژگیها و نیازهای استفاده کنندگان این جامعه الکترونیکی می تواند از مهمترین راهکارها برای ترغیب افراد به استفاده از بانکداری الکترونیک قلمداد شود. لذا این پژوهش در صدد است رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان و تمایل به بانکداری الکترونیکی را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به ماهیت پژوهشی، روش تحقیق در آن، توصیفی و از بعد نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و نمونه گیری به روش تصادفی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین جنسیت و بانکداری الکترونیکی و هم چنین بین وضعیت تاهل و بانکداری الکترونیکی رابطه وجود دارد. به علاوه یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سن افراد، سطح تحصیلات، میزان درآمد و هم چنین شغل آنها و تمایل افراد به انجام امور بانکی از طریق الکترونیکی رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate The Relation Between Demographic Characteristics Of Customers And Leaning To Electronic Banking

نویسندگان [English]

  • abolghasem ebrahimi
  • amin rudani

چکیده [English]

Electronic banking is a crucial product of the Internet and information technology. The importance of electronic banking increases day by day due to growing economic relations between countries. Man tends to develop simpler methods and mechanisms, and this encourages to revise our financial and economic activities and try to innovate new methods to facilitate bureaucratic processes within the banking system. However, founding an electronic society, in addition to completing infrastructures and updating the software basis, requires creating a new culture. Hence, identifying characteristics and needs of the people using this electronic society may be very important in encouraging individuals to enjoy advantages of electronic banking. This research intends to make a survey into demographic characteristics of clients and the inclination toward electronic banking. Regarding the nature of the research, a descriptive research methodology was used and the data gathering was performed through distributing inventories. To gather data the inventories were distributed and samples were selected randomly. 400 inventories, including the questions, were distributed among clients of Bank Persian in Karaj County, and 262 clients of the bank were chosen as the population determining the sample size. The research results show there is a relation between sex and electronic banking, and as well between marital status and electronic banking. In addition, findings of the research show the existence of a relation between the age, education, income and occupation of the people and their inclination toward using electronic banking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Business
  • Electronic Banking
  • Demographic Characteristics of Customers
دوره 20، شماره 60
بهار 1389
صفحه 125-136
  • تاریخ دریافت: 22 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 22 مهر 1395