ارائه روشی جهت تعیین کانال توزیع خدمات: مطالعه ای در یک شرکت مخابراتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

به رغم اهمیتی که مفاهیم بازاریابی در شرکت های دولتی و غیر انتفاعی دارد تا کنون تلاشهای چندانی در سازمانهای ایرانی صورت نگرفته است. از سوی دیگر متخصصان بازاریابی در کشورهای پیشرفته معتقدند که باید بازاریابی غیر تجاری از مدتها پیش مورد توجه قرار می گرفت. چرا که این نوع از سازمان ها، بودجه های فراوانی دریافت می کنند و بر روی میلیونها نفر تأثیر می گذارند، ولی اغلب عملیات آنها کارا و مؤثر نیست. بر این اساس و با توجه به کمبود راهکارهای عملی جهت تدوین راهبردی بازاریابی از جمله راهبرد توزیع به عنوان یکی از چهار آمیخته اصلی بازاریابی، و فقدان مطالعات بازاریابی در سازمانهای دولتی ایران، پژوهشی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران صورت گرفت و چارچوب پیشنهادی به دست آمده در یک شرکت مخابراتی بکار گرفته شد. مقاله پیش رو قصد دارد تا چکیده مطالعات انجام شده و نتایج به دست آمده را در قالب ارائه روشی جهت تعیین کانال توزیع ارائه نماید. به این امید که بتواند به عنوان نمونه ای عملی و اجرایی، توسعه بکارگیری مفاهیم بازاریابی از جمله راهبرد توزیع را در سازمان های ایرانی نمایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing an heuristic approach to define the distribution channel; a Case Study in a Telecommunication Industry

نویسندگان [English]

  • alireza yari
  • adel moslehi
  • nilufar musa zadeh
چکیده [English]

In Spite of the importance of marketing concept in public and non-profit organization as well as in private sectors, there is no evidence to show a sufficient attention among Iranian public organization. According to Developed countries researchers, these public organizations receives a number of considerable budget and their performances have so much effects on so many people however, unfortunately most of these organizations are not efficient and effective. As approved in developed countries researches, marketing discipline can help these organizations to deliver their services more and more effective to their customers. Nevertheless there are not sufficient practical approaches to show case the beneficial usage of marketing discipline in Iranian organizations. In this regard, based on a research which defined in a project in Iran Telecom Research Center (ITRC), we try to define an heuristic approach for defining a place strategy as a one the main marketing mixes. These heuristic approach then implemented in a Telecommunication company as a case study. This paper will present this heuristic approach and its implications in a case study, with hope to help other public organizations to more reliance on marketing discipline including place strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing Mix
  • distribution channel
  • Approaches to place strategy
  • Case study
  • Telecommunication Industry