رابطه توجه به مسؤولیت اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکت های صادرکننده نمونه صنایع غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در عصر حاضر، در شرایطی که بازاریابی نسل جدیدی از مفاهیم را مرور می کند، اخلاق و اجتماعی در کسب و کار از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. مباحث سلامت انسان، آلودگی محیط زیست و کمیاب شدن منابع اولیه از جمله مباحثی هستند که توجه به اجتماعی در کسب و کار را توجیه می کنند. یکی از ابزارهای مهمی که در دنیای رقابت امروزی می توان برای ایجاد تمایز از رقبا و به دست آوردن مزیت رقابتی جهت بالا بردن سهم بازار از آن بهره جست، توجه به اجتماعی در کسب و کار می باشد. در این مقاله سعی شده است رابطه توجه به اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکت ها بررسی شود و برای این منظور از مدل پژوهش الانصاری و کرن (۲۰۰۵) و الگوی پژوهشی چاتر جی (۲۰۰۷) استفاده شده است. داده های از طریق پرسشنامه و از میان شرکت های صادرکننده نمونه صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین توجه به اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکتی مورد مطالعه رابطه مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Corporate Social Responsibility and Marketing Performance

نویسندگان [English]

  • naaser sanobar 1
  • nasrin mehdi zade asl 2

چکیده [English]

At present age, In conditions that Marketing reviews a new generation of concepts, Social Ethics and Responsibilities has got a special place. Human health, pollution and scarcity of primary sources are tile subjects that vindicate attention to social responsibilities. One of the important tools for differentiating from competitors in this competitive world and getting competitive advantage for increasing market share is paying attention to Social responsibilities in business. In this paper, has been tried to investigate the relationship between attention to social responsibilities and marketing performance. In this research marketing performance has been measured by these three factors: Market share, brand reputation and getting Competitive Advantage. According to data collecting method, research method is descriptive. For collecting data has been used questionnaire. Because of newness of subject between this state's producers, this research has been accomplished as a Case study and excellent exporters of food industrial of eastern Azarbayjan has been chosen as statistic sample. Collected data was analyzed by 16' s version of SPSS software. At last, the results show that there is a positive relationship between social responsibilities and marketing performance. In other words, attention to Social Responsibilities cause increasing market share, Brand reputation and getting Competitive Advantage and improve the marketing performance of company at all.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • CSR
  • Marketing Performance
  • Market Share
  • Brand Reputation
  • Competitive Advantage
دوره 19، شماره 59
پاییز 1388
صفحه 71-86
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1395