تقسیم بازار مقدمه ای بر انتخاب بازار هدف از روشهای سنتی تا استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بی تردید در عرصه نوین رقابت میان شرکتها، بدست آوردن یا از دست دادن حتی یک مشتری نیز حائز اهمیت است. تعدد شرکتها و رقابت، آنها را ناگزیر می سازد تا جهت دستیابی به گروهی از مشتریان تلاش نمایند چرا که دستیابی به تمام مشتریان در این رقابت شدید غیر ممکن شده است. بدین ترتیب شرکت ها احساس می کنند به تقسیم بازار و بخش بندی نیاز دارند. البته اصل این نیاز از گذشته احساس می شد و بر آن اساس تقسیم بندیهای ساده ای نیز انجام گرفته  است. آنچه که در اینجا ما بدان خواهیم پرداخت مفاهیم، رویکردها و روشهای نوین و پیشرفته تقسیم بازار است که به شناخت بهتر مشتریان و در نتیجه آسانتر شدن انتخاب مشتریان هدف و توجه بهتر و بیشتر به آنها منجر خواهد شد بگونه ای که موفقیت شرکت تامین شود. این مفاهیم شامل تقسیم بندی فوق العاده زیاد یا بازاریابی خرد، سفارشی سازی انبوه و تقسیم بازار بسیار دقیق است؛ روشها نیز از تقسیم بندی چند بعدی شروع شده با خوشه بندی فازی و همپوشانی ، مدلهای طبقه پنهان و تحلیل خوشه ای ادامه یافته و به تقسیم بازار با شبکه های عصبی مصنوعی ختم می شود. روش استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با تفصیل بیشتری مورد مداقه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Market Segmentation, Prologue for Selecting Target Market From Traditional Approaches to using Artificial Neural Networks

نویسندگان [English]

  • tahmoures hasangholipour 1
  • eyed mehdi miri 2

چکیده [English]

Surely, in modem competition era among companies, losing or gaining only one customer is also important. Multiplicity of Companies and competition among them, compel them to attempt to attain only one group of customers, because attaining whole of customers in such competition have been impossible; So companies think they need market segmentation and classification. Of 'course origin of this need return back to the past, am on the base of it simple segmentations have done. In this paper we argue new, advanced and progressive conceptions, overviews and approaches in market segmentation, for better customers recognition, facilitation selecting target customers, and more contentment for them, so that prosperity of firm be provided. These conceptions comprise hyper-segmentation (micro - marketing), mass customization and finer segmentation; Approaches also start from multidimensional segmentation, continue by latent class models fuzzy and overlapping clustering and cluster analysis, and finish by market segmentation using artificial neural networks. Method of artificial neural networks has discussed more.


دوره 13، شماره 52
زمستان 1385
صفحه 17-40
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1395