بازاریابی جهانی فردمحور: تطبیق دادن بازاریابی جهانی و بازاریابی یک به یک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

در دهه های اخیر دو روند به ظاهر متناقض در تفکرات بازاریابی به وجود آمده است. تحت عنوان بازاریابی جهانی و بازاریابی یک به یک. در این مقاله ضمن تشریح مبانی نظری هر یک از دو روند و مرور سیر تاریخی گذر از بازاریابی محلی به بازاریابی جهانی و از بازاریابی انبوه به بازاریابی یک به یک، این دو مفهوم را با بازاریابی سفارشی انبوه ترکیب کرده و در چهارچوب مدل بازاریابی جهانی فرد محور ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Global Individualism Marketing Reconciling Global Marketing and one to one Marketing

نویسنده [English]

  • manijheh bahreymi zadeh
چکیده [English]

In recent decades, two contradictory trends have developed the Management Studies Quarterly Journal - No. 49 types of projects in different periods, whereas concerning the complexities in each period; one should use the networks in different forms.