سازماندهی برای نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هشئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نوآوری همانا کنار گذاشتن الگوی قدیمی است بدین منظور باید زمینه مناسبی برای ایجاد آن فراهم شود. در این مقاله سازماندهی نوآوری که برای ایجاد نوآوریهای در سطح بالا لازم است به طور محدود مطالعه شده است. هر سازمانی قادر به نوآوری نیست فقط سازمانهای کارآفرین و سازمان های ادهوکراسی یا متخصص سالار قادر به ایجاد نوآوری هستند. البته سازمان های کارآفرین نیز قادر به نوآوری در سطح بالا نیستند بلکه فقط سازمان های ادهوکراسی هستند که می توانند نوآوری در سطح بالا داشته باشند. در این مطالعه دو نوع ادهوکراسی موسوم به ادهوکراسی عملیاتی و ادهوکراسی اداری و متعاقبا نوآوری در سازمان های کوچک و بزرگ مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizing For Innovation

نویسنده [English]

  • mahmoud reza esmaeeli
چکیده [English]

Innovation is the putting aside of old patterns; for this purpose we must create an appropriate context. In this paper organizing for innovation, which is necessary for creating  innovation, is studied. Any organization-cannot be able to create innovation; only "entrepreneurially organizations and adhocracy organizations" can create innovation. However, entrepreneurially organizations cannot create innovation at a high level, only adhocracy organizations can create innovation at a high level. In this study, two types of adhocracy are sought: operating adhocracy and administrative adhocracy.As a consequence, innovation is studied at small and large organizations.