نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اولین قدم در اجرای وظایف مدیریت تصمیم گیری است. با توجه به اینکه تصمیم گیری بدون وجود اطلاعات و برقراری ارتباطات لازم میسر نیست پایه اجرایی چنین وظیفه ای فراهم آوردن اطلاعات لازم برام مدیریت است. اطمینان نداشتن به آینده و فقدان اطلاعات مربوط به وقایع جاری مدیر را مجبور میکند که به دنبال اطلاعات و برقراری ارتباطات رسمی یا غیررسمی برود. اطلاعات همان داده های پرورده در سازمان است که از طریق نظم ارتباطی خود در روند صحیح تامین اطلاعات ، اطمینان مدیریت را در تصمیم گیریها افزایش می دهد. تغییرات سریع عوامل برون سازمانی، توسعه سازمانها و پیچیدگی نظامهای مدیریت نیاز مدیران را به اطلاعات افزایش داده است. خسارات ناشی از تصمیم های ضعیف جبران ناپذیر است. میزان تاثیر تصمیم های راهبردی خوب و به موقع نیز خارج از وصف است. اما نکته در خور بررسی این است که ارائه اطلاعات به موقع، صحیح، مناسب، مختصر و مفید و برقراری ارتباطات در کلیه سطوح مدیریت سازمانی لازمه نظام کارآمد اطلاعاتی مدیریت است تا تصمیم گیریهای صحیح و برنامه ریزی و کنترل وظایف اجرایی را برای مدیریت تسهیل کند.
از این رو در این مقاله ضمن بیان اهمیت تصمیم گیری در سازمان به بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت در بهبود کیفیت این فرایند حیاتی در سازمان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of Management Information Systems (MIS) in Decision Making

نویسندگان [English]

  • seyedmehdi alvani 1
  • mahbobe khosravi 2

چکیده [English]

The   first  step   in  taking   upon   management  duties  is  decision making. Since decision making is impossible without the presence of information  and  communication,   the  implementing  basis  of such  a function  is  providing  information  for management.  Uncertainty .about the   future   and   lack   of information on   current   events   makes management   to   follow   the   information   and  conduct   formal   and informal  communication.   Information  is  the  processed  data  of the organization,  which increases management certainty in the decision making   in  proper   process   of  information  provision,   through   its connective    structure.    The    fast-changing    external    factors    have facilitated  the  organization's  development  and  increased  the complexity  of management   systems  and  need  for  information.  The consequences   of  weak  decisions  cannot  be  compensated,   and  the impact of strategic decisions cannot be described as well. Note that the provision  of timely, correct, appropriate, brief,  and useful information and communications  a necessity  for an efficient  MIS in all levels of management,  in  order  to  facilitate  right  decision  making,  planning, and control of executive functions. Hence,  this paper is  indicating  the importance  of decision  making  in the organization,  as well as the role of MIS in improving the quality of this vital process in the organization.