نظام روابط کار در عرصه ی بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نظام روابط کار در جهان از گونه گونی بسیاری برخوردار است. یافته هایی که از مطالعات تطبیقی نظام های روابط کار به دست آمده اند حکایت از این می کنند که در کشورهای مختلف میزان نفوذ دولت ها و سازمان ها و دیگر عوامل در نظام روابط کار به طور یکسان عمل نمی کنند از آن جا که اقتصاد، سیاست، فرهنگ، قوانین و مقررات ... کشورها با یکدیکر متفاوت است به همین علت در نظام های روابط کار کشورها تفاوت های اساسی مشاهده می گردد. شرکت های بزرگ جهانی نیز که در آنها علاقه ی بسیار برای فعالیت کردن در کشورهای گوناگون وجود دارد ضروری است که آگاهی های لازم و کافی از تفاوت ها به دست آورند و با توجه به ویژگی های محیطی کشور میزبان اقدام به تنظیم سیاست های خود در زمینه ی روابط کار نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Labor Relations System Within The International Context

نویسنده [English]

  • shamssadat zahedi
چکیده [English]

Labor relations systems are so complex within the international business context. Researchers  have noted very  important  differences  between  countries  in this area.
The  key issue in international labor relations is that national differences in economic, political, legal, social and cultural systems produce markedly different labor relations systems across countries and those organizations who arc looking abroad and want  to work  in  other countries  must consider  these variations  in  their strategies.