بررسی عملکرد موسسات تحقیقاتی علوم انسانی در سه سال گذشته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر خلاصه تحقیقی است که به سفارش معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی انجام شده است. هدف تحقیق، بررسی عملکرد موسسات تحقیقاتی علوم انسانی در سالهای 71 و 72 و 73 می باشد. علت انتخاب موضوع گله مندی اغلب دست اندرکاران و صاحب نظران کشور از روند پژوهش در جامعه بویژه در زمینه پژوهش های علوم انسانی بوده است که علیرغم وجود 32 موسسه تحقیقاتی علوم انسانی که قدمت برخی به نیم قرن می رسد مشکلات بسیاری در این زمینه مشاهده می شود که همه ناشی از عدم اطلاعات و عدم شناخت عوامل اثر گذار بر عامل نیروی انسانی می باشد.
که با عنایت به لزوم توجه بیشتر به مقوله پژوهش در کشور و شناخت موانع موجود تحقیق مورد اشاره در سال 1372 به معاونت پژوهشی دانشگاه پیشنهاد شد و پس از تصویب، اجرای آن از آبانماه 1372 آغاز و در فروردین ماه 1374 به پایان رسید. بر مبنای این تحقیق اهم مشکلات موجود در مسیر پژوهش عبارت از عدم باور عمومی نسبت به کارآیی پژوهش از یک سو و عدم توجه مسئولین مملکتی در تخصیص بودجه لازم به این امر مهم از سوی دیگر، می باشد. به عبارت دیگر هنوز پژوهش بعنوان یک نیاز در جامعه ما مطرح نشده است لذا سازمان های پژوهشی موجود نیز دچار پیری زودرس شده اند و به نهادهایی ایستا و غیر پویا تبدیل گشته اند.
 هنوز پژوهش به عنوان یک نیاز در جامعه ما مطرح نشده است لذا سازمان های پژوهشی موجود نیز دچار پیری زودرس شده اند و به نهادهایی ایستا و غیر پویا تبدیل گشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance reviews humanities research institutions in the past three years

نویسنده [English]

  • davoud mohebali