مدل های کمی در برنامه ریزیهای شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مدیریت جامعه باید با انتخاب یک سیستم پویا علاوه بر عوامل و پارامترهای معقول در بخش های کشاورزی، صنایع و خدمات و به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست، تلاش برای دستیابی به منابع جدید، تجدید حیات موجود، توزیع بهینه جمعیت و ...، جامعه را به طرف کمال مطلوب هدایت کند. به این منظور مدیریت جامعه به مجموعه ای از علوم مختلف نیاز دارد تا بتواند با کمک آنها مسایلی را که در جامعه با آنها روبروست بررسی نموده و سپس متناسب با وضعیت جامعه بتواند نقطه نظرات خود را پیاده کند.
مدلهای ارائه شده در این مقاله می توانند ابزارهایی مناسب جهت حل مسایل شهری باشند. هر چند که در این مقاله صرفا آشنایی با مدلها مورد توجه بوده است و جزئیات و زیر مجموعه های آنها مورد بحث قرار نگرفته است ولی باید توجه داشت که مسایل و مشکلات شهری آنقدر پیچیده هستند که اینگونه مدلها به تنهایی نمی توانند جوابگوی مشکلات باشند.
برنامه ریزان شهری نه تنها باید برای برنامه ریزی دقیق از این تکنیکها بهره جویند بلکه باید آنها را در کنار دیگر عوامل شهر که شامل بافت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشد، قرار داده و آنها را به عوامل موثر در برنامه ریزی در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative models in urban planning

نویسنده [English]

  • ali khaaki firouzabadi