استراتژی های آموختنی برای حسابداری مدیریت در موقعیت های برنامه ناپذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پیدایش حسابداری مدیریت ریشه در توسعه صنعت تولید انبوه دارد. موقعیت فعلی حسابداری مدیریت به میزان قابل ملاحظه ای تغییر کرده است. مدیران با مجهولات متنوع فراوانی روبرو هستند. نیاز فزاینده ای برای استراتژی های جدید و ابزاری که فراتر از عرف حسابداری سنتی برود احساس می شود. از این رو استراتژی های جدید و اطلاعات بیشتری مورد نیاز است.
این مقاله تلاشی است در جهت تامین این نیازها و در این راه زمینه های تغییر پذیر تصمیم گیری را تحلیل می کند و استراتژی های عمده برای تصمیم گیری در شرایط برنامه ناپذیر را توضیح می دهد:
الف. در نظر گرفتن اطلاعات غیر متعارف و استاندارد نشده بیش از پیش
ب. دنبال کردن تجربه ها و الگوبرداری از آنها
ج. حسابداری وارونه
د. آزمایش و تحقیق
ه. راه های طراحی
و. افزایش بازخور اطلاعات در  حین نوآوری و پس از آن
مقاله در پایان استراتژی ها را بر حسب اقتضا با تغییرات ساختار سازمان ربط و تطبیق می دهد. برای تشریح این مفاهیم یک مورد پژوهشی در سرتاسر مقاله بکار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

learning Strategies for management accounting in unprogramable context

نویسنده [English]

  • seyed javad ghorouri