چگونگی انتظارات در روابط مدیران و زیردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در هر سازمان مفروض بین مدیریت و کارکنان روابطی وجود دارد که بخشی از مبحث رفتار سازمانی را تشکیل می دهد. قسمتی از این روابط به انتظارات متقابل زیردستان و مدیران از یکدیگر مربوط می شود. تعدادی از این انتظارات معقول و مقبول است در حالی که برخی از آنها منطقی نیست. در مقاله حاضر پس از مروری کوتاه بر انگیزش و تاثیر آن بر رفتار سازمانی، نظریه انتظارات به عنوان یکی از عوامل انگیزشی بررسی می شود. سپس خلاصه نتایج مطالعه ای که در زمینه انتظارات نابجای زیر دستان از مدیران انجام شده ارائه می گردد. آنگاه یافته های یک مطالعه میدانی در خصوص بعد دوم قضیه، یعنی انتظارات نابجای مدیران از زیردستان عرضه و تجزیه و تحلیل می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

How relations between managers and subordinates expectations

نویسنده [English]

  • gholamali sarmad
دوره 4، شماره 16
زمستان 1373
صفحه 15-27
  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1395