نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تبلیغات کم هزینه ترین شیوه برای ارتباط با خریداران خارجی و ایجاد بازار در سایر نقاط جهان است. شرکت هایی که در سطح بین المللی فعالیت می نمایند بایستی نیروهای محیطی هر بازار از قبیل عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و جمعیت شناسی را مورد توجه قرار دهند.
در بازارهای بین المللی، شرکت ها معمولا از دو روش استفاده می نمایند: 1. استراتژی بازاریابی جهان 2. استراتژی بازاریابی محلی. در بازاریابی جهانی، شیوه یکسان و استاندارد در کلیه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به وجود اختلافات در فرهنگ، شرایط اقتصادی، نیازها و خواست های مصرف کنندگان، تعداد زیادی از شرکت ها از شیوه استاندارد و تبلیغات جهانی استفاده نمی نمایند.
جهت اجرا برنامه های تبلیغات در سطح جهان باید تصمیمات مقتضی در مورد سازماندهی، انتخاب آژانس تبلیغات، تحقیقات، استراتژی مبتکرانه و خلاق و انتخاب رسانه های مناسب اتخاذ گردد.
مدیران بازاریابی بین المللی علاوه بر تبلیغات، باید مقولات ارتقا فروش، فروش شخصی و روابط عمومی را نیز مورد توجه قرار دهند. فروش شخصی، بیشتر از تبلیغات، به خصوصیات فرهنگی کشورها ارتباط داشته و برنامه های روابط عمومی نیز برای ایجاد روابط مطلوب با دولت ها، رسانه ها و شهروندان خارجی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Advertising and promotion of various activities at the international level

نویسنده [English]

  • abdolhamid ebrahimi