ا

 • ابراهیمی، عبدالحمید تبلیغات و ارتقاء فعالیت های مختلف در سطح بین المللی [دوره 4، شماره 15، 1373، صفحه 81-100]
 • اروعی یزادانی، بدرالدین تواناسازی جا به جایی پایگاههای قدرت در سازمانهای امروزی [دوره 4، 13.14، 1373، صفحه 163-180]
 • البرزی، محمود الگوریتم ژنتیک آنچه کامپیوتر می تواند از تکامل بیاموزد [دوره 4، شماره 16، 1373، صفحه 1-14]
 • الوانی، سید مهدی مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی [دوره 4، 13.14، 1373، صفحه 13-32]

ب

 • باهر، حسین تصمیم گیری در نظام ولائی اسلام: بحثی پیرامون مرجعیت و رهبری [دوره 4، شماره 15، 1373، صفحه 1-12]

ث

 • ثقفی، علی نرخ بازده سرمایه گذاری: دفتری یا واقعی؟ [دوره 4، شماره 15، 1373، صفحه 59-81]

ح

 • حساس یگانه، یحیی شناسایی عوامل مؤثر در عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی [دوره 4، 13.14، 1373، صفحه 49-64]

خ

د

ر

 • رحمان سرشت، حسین عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فراوری شده کشور به امارات متحده عربی [دوره 4، 13.14، 1373، صفحه 33-48]
 • رضایی منش، بهروز پارادایم تفسیری و مطالعه سازمان [دوره 4، شماره 15، 1373، صفحه 39-50]

ز

س

 • ساعتچی، محمود مقیاس ارزشیابی عملکرد آموزش دهنده [دوره 4، شماره 15، 1373، صفحه 13-37]
 • سام آرام، عزت الله بررسی میزان رضایتمندی کارکنان شرکت X تهران [دوره 4، 13.14، 1373، صفحه 83-104]
 • سرمد، غلامعلی چگونگی انتظارات در روابط مدیران و زیردستان [دوره 4، شماره 16، 1373، صفحه 15-27]

ش

 • شریف زاده، فتاح تاملی در اهمیت و لزوم ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت [دوره 4، شماره 16، 1373، صفحه 97-112]
 • شمسایی، عبدالعزیز عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فراوری شده کشور به امارات متحده عربی [دوره 4، 13.14، 1373، صفحه 33-48]

ض

ف

 • فیضی، کامران تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران [دوره 4، 13.14، 1373، صفحه 105-140]

ک

 • کرمی، اژدر بهبود بهره وری از طریق کار گروهی موثر [دوره 4، شماره 16، 1373، صفحه 77-86]

م

 • محب علی، داوود نقش دولت به عنوان هماهنگ کننده فعالیت های اقتصادی [دوره 4، شماره 16، 1373، صفحه 121-128]
 • مشبکی، اصغر نقش شرکت های فراملیتی در مدیریت تحولات جهان معاصر و آینده [دوره 4، شماره 16، 1373، صفحه 45-76]
 • مظلومی، نادر مدیریت بحران: رهیافتی استراتژیکت [دوره 4، 13.14، 1373، صفحه 65-82]
 • موسوی خانی، مرتضی نقش شرکت های فراملیتی در مدیریت تحولات جهان معاصر و آینده [دوره 4، شماره 16، 1373، صفحه 45-76]