مقیاس ارزشیابی عملکرد آموزش دهنده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مشکلات مدیران و مسئولان مراکز و موسسات آموزش مدیریت و نیز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ، عدم دسترسی آنان به نوعی مقیاس معتبر برای تعیین اثر بخشی عملکرد اعضای هیئت علمی این موسسات و مراکز می باشد. در این موارد مسئولین و برگزار کنندگان دوره های آموزشی می خواهند به این سوال جواب دهند که آیا کارشناس، مربی یا استادی را که برای تدریس و کار با شرکت کنندگان دوره های آموزشی کارکنان انتخاب و او را برای تدریس در این دوره ها فرستاده اند توانسته است در نیل به هدف های یادگیری، موفق باشد؟ آیا آزمون ، مقیاس ، پرسشنامه یا ابزار مفیدی وجود دارد که با کمک آن بتوان به میزان اثر بخشی اعضای هیئت علمی یک دوره آموزشی پی برد؟ در مقاله حاضر کوشیده ایم ضمن معرفی نکات اصلی نظریه های مربوط به فرایند ارزشیابی دوره های آموزشی مراکز آموزش عالی و خاصه ارزشیابی دوره های آموزشی که برای مدیران سازمان ها تشکیل می شود مقیاسی را که بر اساس همین نظریه ها و نیز کسب تجربه در زمینه تهیه، تنظیم و اجرای دوره های مختلف آموزش دانشگاهی، آموزش مدیریت و خاصه کارگاه های روانشناسی صنعتی بالینی به دست آمده است، معرفی کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scale evaluation of teacher's performance

نویسنده [English]

  • mahmoud satchi

دوره 4، شماره 15
پاییز 1373
صفحه 13-37
  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1395