تاملی در اهمیت و لزوم ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گرچه مسئله ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت توجه عمیق صاحبنظران و مدیران منابع انسانی را به خود معطوف نموده است با اینحال هنوز این عمل چندان مورد استقبال واقع نشده است. به عبارت دیگر در مقایسه با برنامه های برگزار شده آموزش ضمن خدمت، ارزشیابی واقعی معدودی از این دوره های آموزشی صورت گرفته است. بدین سبب فقدان ارزشیابی اصولی برنامه های آموزشی حتی در بخش عمومی بیشتر محسوس بوده و احتمالا این قسمت از برنامه، توسعه نیافته ترین جنبه فرایند اموزش ضمن خدمت در سازمان های عمومی می باشد. علیرغم این موضوع، آموزش ضمن خدمت از مهمترین مسائل کلیدی در تربیت نیروی انسانی کارامد و کارا می باشد. به طور خلاصه در فرایند آموزش، مادام که ارزشیابی صورت نگرفته باشد، برنامه، کامل تلقی نمی شود، زیرا این ارزشیابی برنامه است که به اسر تربیت منابع انسانی و آموزش ضمن خدمت کارکنان معنی و مفهوم می بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A reflection on the importance and need for evaluation of in-service training programs

نویسنده [English]

  • fatah sharifzadeh

دوره 4، شماره 16
زمستان 1373
صفحه 97-112
  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1395