بررسی میزان رضایتمندی کارکنان شرکت X تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر نتیجه تحقیقی است که در سال ۱۳۷۶ به سفارشی معاونت نیروی انسانی شرکت X تهران و به مدت ۸ ماه انجام شده است. در انجام این تحقیق یک گروه علمی از دانشگاه علامه طباطبایی فعالیت داشته اند. اصل گزارش تحقیق در اختیار شرکت X تهران قرار گرفته و بخش کوچکی از آن که عمدتاً به ارائه نتایج تحقیق می پردازد، در این مقاله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey of staff satisfaction X Tehran

نویسنده [English]

  • ezat - o llah saam aram

دوره 4، شماره 13.14
تابستان 1373
صفحه 83-104
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1395