مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نظریه انتقادی در کنار پدیدارشناسی یکی از جریانهای مهم تفکر اجتماعی در جهان معاصر است، که بر زمینه های مختلف اندیشه های انسانی اثرات زیادی به جای گذاشته است. مدیریت دولتی نیز از این نفوذ بر کنار نمانده و تفکر انتقادی مبانی آن را دستخوش دگرگونی و تحول نموده است. در این مقاله ضمن تشریح نظریه انتقادی اولیه، نظریه انتقادی متعالی هابرماس را مورد بررسی قرار می دهیم و در پایان مدیریت دولتی را از دیدگاه نظریه انتقادی به تصویر میکشیم و ویژگیهای آنرا بر می شماریم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Public Administration From Critical Theory Perspective

نویسندگان [English]

  • seyed mehdi alvaani 1
  • hasan danai fard 2

چکیده [English]

Critical theory is one of the contemporary thoughts about social sciences. Critical theory, emphasizes social realities incorporating historically situated structures. Thus critical theory aim at criticizing and transforming social, political cultural economic ethnic and values. In the article, First, we study early critical theory, then discuss (critical of Max Horkheimer) critical theory of Urgen Habermas. At the end examine its relation to public administration.


دوره 4، شماره 13.14
تابستان 1373
صفحه 13-32
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1395