مدیریت ریسک سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نیروهای سیاسی می توانند تغییرات عمده ای را در وضعیت کشور به وجود آورند و بر سازمان ها و موسسات خارجی موجود در کشور تاثیر گذارند. محیط سیاسی فرصتها و محدودیت هایی برای این گونه مؤسسات به وجود می اورد و می تواند نقش مثبت و یا منفی را در مورد انان ایفا کند. برای این که ریسک سیاسی تحقق پذیرد، باید تغییرات اساسی در محیط کار پیش اید به نحوی که سبب انقطاع و عدم استمرار فعالیتهای مؤسسه شود و ضمناً امکان پیش بینی تغییرات مزبور نیز به سختی فراهم باشد. سازمانها و شرکتهای فرامرزی، سرمایه گذاری خارجی را برای کشورهای میزبان مثبت ارزیابی می کنند و به مزایایی از قبیل تامین سرمایه، تکنولوژی ، متخصص، بازار، اشتغال، ارز و درآمد مالیاتی اشاره می کنند. کشورهای میزبان نیز ضمن این که از سرمایه گذاری خارجی منتفع می شوند و به ابعاد منفی آن نیز توجه دارند و پیرامون آن تبلیغ می نمایند. از جمله افزایش وابستگی، کاهش اقتدار دولت، افزایش استثمار، جایگزین کردن ارزشهای سنتی با ارزشهای غربی، تکنولوژی نامناسب و خروج ارز. در این مقاله سعی شده است انواع مختلف ریسک سیاسی مطرح شود و در مورد ارزیابی و نحوه مدیریت آن مطالبی ارائه گردد. مدیران ما لازم است با ارزیابی صحیح میزان ریسک سیاسی، اثرات ریسک را به حداقل برسانند و از فرصت های موجود، بالاترین بهره را بستانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managing Political Risk

نویسنده [English]

  • shams -o sadat zahedi
چکیده [English]

There are many Iranian companies that are working abroad and many international organizations that are operating within our national boarder. One of the important factors that influences their activities is political risk. International companies are working in a complex political environment which is not easy to assess and manage. The political environments provide opportunities and drawbacks, and determine the strategies that international organizations develop. This article focuses on the concept of political risk, assessing and managing its various types. Generally, the more positive political environment, the more integrative approaches a company apt to employ. In negative environment, however, defensive approaches are preferred.