طبقه بندی مشاغل در صنایع ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از اجزا مهم تشکیل دهنده نظامهای اداری، نظام تعیین و پرداخت دستمزد است که به عنوان ملموسترین مکانیزم سنجش کارائی و بهره دهی فردی در یک جامعه مطرح است.صنعت در ایران علیرغم روند رو به رشدی که داشته است به دلیل عدم هماهنگی در پرورش نیروی انسانی متخصص و درک حساسیت و ویژگی این مرحله انتقالی از نظام سنتی کشاورزی به نظام صنعتی خالی از مشکل و نارسایی نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Classification of jobs in industry

نویسنده [English]

  • nasrin jazani

دوره 1، شماره 3
پاییز 1370
صفحه 13-21
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1395