بازنمایی مدل تصمیم گیری مصرف کننده در اینترنت در چارچوب نظریه کنش ارتباطی هابرماس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحقیق حاضر در نظر دارد نظریه کلان کنش ارتباطی هابرماس را به مثابه گزینه ای دیگر در کنار مدل های تصمیم گیری مصرف کننده در مکاتب عمده بازاریابی قرار دهد. بنابر نظرگاه هابرماس، عقلانیت یک بعدی نیست و تنها در جنبه ابزاری خلاصه نمی شود. نظریه کنش ارتباطی دیدگاهی فرایندی نسبت به عقلانیت اتخاذ می کند و بر این باور است که این نتایج نیست که مهم محسوب می شود بلکه روش اتخاذ شده در نیل به این نتایج است که پایدار بوده و در ورای نقد است. عمده ترین نکته در این نظریه آن است که ارتباطات کلامی و زبانی در واقع کنش های گفتاری محسوب می شوند که باید مورد توجه قرار گیرند. هابرماس در این نظریه ابراز می دارد که ما مداوما ناچاریم در قبال داعیه های اعتباری که در گفتارها ملحوظ هستند موضع بلی یا خیر بگیریم. بدین ترتیب و از دیدگاه هارماس ارتباطات انسانی و به ویژه گفتگو، ماهیت عقلانی دارند. با توجه به این چارچوب است که این تحقیق در نظر داشته مدل تصمیم گیری مصرف کننده در خریدهایی در محیط اینترنت بازنمایی شود. بدین منظور روش تحقیق ترکیبی و از روش های پژوهشی کمی و کیفی تواما استفاده شده است. علاوه بر آن به شیوه تطابق همگونی یافته ها یا تکثر گرایی که در سطح تحلیل به کار گرفته می شود از اعتبار یافته ها اطمینان حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Habermasian Modeling of Consumer Decision-making on the Web

نویسندگان [English]

  • mohammad haghighi 1
  • kamelia ehteshami 2

چکیده [English]

The present research seeks to put to the fore Habermas's Communicative Action Theory as a decision framework supplanting existing decision - making models in managerial, economic, and consumer behavior disciplines. According to Habermas, rationality is not uni-dimensional and cannot be confined to its instrumental and strategic usages.
The Communicative Action Theory contends that results are not important per se but it is the process that assumes centrality. Therefore, and open view must be adopted towards the process and the results must be continuously viewed from a critical perspective. The Theory maintains that linguistic communication constitutes the essence of "communicative action." Habermas argues that we are constantly adopting a stance towards validity claims" inherent in communication. In this context, Habermas holds that human communication and especially dialogue are "rational" in essence. It is in this context that the present research seeks to reconstruct consumer decision-making model on the Web and to this end adopts the angulation approach, combining quantitative and qualitative research methods.


دوره 13، شماره 52
زمستان 1385
صفحه 57-80
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1395