جنبه هایی از مشکل اشتغال دانش آموختگان دانشگاه های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله معضل بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی از جنبه ی تطابق با نیازهای بازار کار، مورد بررسی قرار می گیرد و تلاش می شود با توجه به دیدگاه های اندیشمندان و صاحبنظران آموزش عالی، ابعاد و جنبه های مختلف این موضوع بررسی می شود. این طور به نظر می رسد که با توجه به تحولات جهانی و راهبردهای نوینی که دیگر کشورهای جهان برای پرهیز از حاد شدن اشتغال دانش آموختگان در حال شکل گیری است اقدام برای برنامه ریزی های جدید جهت نظام آموزش عالی به منظور پاسخگویی به انتظارات بازار کار، ضروری است.
بر اساس مطالعات مورد اشاره در این مقاله، روشن شده است که چگونگی پاسخگویی مهارتهای کسب شده ضمن تحصیلات دانشگاهی به مهارتهای مورد نیاز بازار کار عاملی تعیین کننده در میزان اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی است. در واقع بازار کار برای رفع نیازهای مهارتی خود در مشاغل گوناگون، نیاز به وجود شاخص هایی در افراد بکار گرفته شده در مشاغل دارد که انتظار می رود این مهارتها دست کم در مورد دانش آموختگان دانشگاهی طی تحصیلات دانشگاهی در آنان ایجاد شده باشد. بدین خاطر در بخش تقاضا برای اشتغال دانش آموختگان مجموعه ای از مهارتهای نظری کاربردی و بینشی مورد نیاز است که محصولات انسانی سیستم آموزش عالی باید دارای این مهارتها باشند تا امکان بکارگیری و اشتغال آنان فراهم شود.
در این پژوهش مهارتهای مورد نیاز بازار کار در مورد دانش آموختگان دانشگاهی در قالب تقاضا، و چگونگی پاسخگویی به این مهارتها از طریق نظام آموزش عالی کشور در قالب عرضه، مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aspects of the employment problem in the country's university graduates

نویسنده [English]

  • mohamadreza shojaei