نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

به باور صاحبنظران، برنامه های توسعه ی ملی و محلی بدون مشارکت مردمی موفقیت آمیز نخواهند شد. تجارب جهانی نشان می دهند سازمان های غیر دولتی توانسته اند نقش مهمی در بسیج اقشار مختلف، بویژه سطوح پایین و متوسط جامعه، ایفا کنند. از این رو در سالهای اخیر پدیده سازمان های غیر دولتی و نقشی که در توسعه ی مشارکت ایفا می کنند با آب و تاب بشتری در محافل برنامه ریزی و دانشگاهی کشور ما مطرح شده است. نظر به اهمیت بحث، نوشتار حاضر ضمن تشریح تعاریف سازمان های غیر دولتی، به طبقه بندیهای به عمل آمده از این سازمان ها اشاره ای خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

NGOs: definition and classification

نویسنده [English]

  • mohammad mohammadi