کاربردهای فناوری اطلاعات در تجارت الکترونیکی و چشم انداز تحقیقات آینده در این حوزه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر به نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در ظهور و رشد پدیده تجارت الکترونیکی می پردازد. مطالب ارایه شده به دو بخش اصلی تقسیم شده اند. بخش اول به کاربردهای کنونی فناوری اطلاعات در تجارت الکترونیکی پرداخته و به عنوان نمونه به مثال های  بازار روز الکترونیکی، مدیریت دانش، داده کاوی، آموزش های فناوری محور و تحول در نظام های تعمیرات و نگهداری بسنده می کند.
بخش دوم به برخی از تحقیقات پیشرفته و کاربردهای آینده آن در زمینه تجارت الکترونیکی می پردازد. از جمله این زمینه های تحقیقاتی عبارتند از: آثار اقتصادی، حقوقی و اجتماعی فناوری اطلاعات، اینترنت نسل دوم، نرم افزارهای خودکار، مدیریت اطلاعات، مدیریت اطلاعات چند زبانه و ترجمه همزمان مکالمات تلفنی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of the forces at work in physical education and sport

نویسنده [English]

  • mehdi fahimi

دوره 8، شماره 29.30
تابستان 1380
صفحه 155-166
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395