میزان اثر بخشی نیروهای موجود در تربیت بدنی و ورزش کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در مقاله ذیل سخن در مورد نیروهایی است که در امور ورزش و تربیت بدنی کشور فعالیت دارند. به دلیل کمبود مطالب در این زمینه، این نوشته می تواند باب بحثی پایه ای در راستای پیشبرد اهداف تربیت بدنی و ورزش کشور باشد. دلیل این امر پراکندگی نیروهای موجود در بسیاری از سازمان های دولتی و حتی غیر دولتی است که باعث شده اطلاعات علمی چندان دقیقی از میزان اثر بخشی آنها در دسترس نباشد. از سوی دیگر می دانیم که برای تعیین اثر بخشی این نیروها، نیاز به شناسایی استعداد و توانایی آنان یعنی کمیت و کیفیت کاری که انجام می دهند می باشیم. برای شناسایی و قضاوت نمودن در مورد این نیروها ابتدا نیاز به شناسایی استعداد و توانایی آنان یعنی کمیت و کیفیت کاری که انجام می دهند می  باشیم. برای شناسایی و قضاوت نمودن در مورد این نیروها ابتدا نیاز به شناسایی و تعریف دقیق آنان است. بدیهی است که پس از شناسایی و تعریف دقیق می توان به تجزیه و تحلیل امور مربوط به آنان پرداخت. برای شناسایی اولین گام تقسیم بندی این نیروها، بر اساس توانایی ها به گروههای مشخص و معین است که موجب می شود پایگاه زیر بنایی تفکرات و عملیات آنها شود. زیرا فقط در صورت سازماندهی مناسب نیروهای انسانی است که می توان واگذاری صحیح مسئولیت های کاری را مشخص نمود همچنین از بروز مشکلات در یک مجموعه که سبب افول و پس روی می شود جلوگیری کرد. در اینجا نیز سعی بر شناسایی مجموعه نیروهای موجود در هر پایگاه و روش و راه حل های مناسب برای نزدیک تر کردن این نیروها به یکدیگر می باشد. ضمن اینکه این ارائه طریق به کمک دیگر متخصصین علم تربیت بدنی می تواند جامع و کامل گردد و نقاط ضعف موجود مرتفع گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of the forces at work in physical education and sport

نویسنده [English]

  • saeed sadeghi broujerdi

دوره 8، شماره 29.30
تابستان 1380
صفحه 143-153
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395