درآمدی بر پژوهش کیفی نگرش های فلسفی، روش ها و شیوه های گردآوری اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 هیئت علمی دفتر پژوهش های فرهنگی

چکیده

این مقاله به موضوع پژوهش کیفی می پردازد. پژوهش کیفی به معنای استفاده از داده های کیفی مثل مصاحبه ها، اسناد و مشاهدات به منظور درک و توضیح پدیده های اجتماعی است. پژوهش کیفی را می توان در بسیاری از رشته ها و عرصه های علمی دید که در انجام آنها از رویکردها، روش ها و شیوه های گوناگون استفاده می شود. در نظام های اطلاع رسانی توجه به موضوعن های فن شناسانه جای خود را به مسائل مدیریتی و سازمانی داده است و از همین رو به کارگیری روش های پژوهش کیفی مورد توجه فزاینده ای قرار گرفته است.
مقاله حاضر مطالب زیر را در بر می گیرد: پس از مروری کلی بر پژوهش کیفی، نگرش های فلسفی مربوط به آن مورد بحث قرار گرفته است. پس از آن مطالبی را درباره ی روشهای کیفی و رهیافت های گوناگون آن و نیز شیوه های تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های کیفی خواهید خواند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introduction to Qualitative Research philosophical approach, methodologies and data collection practices

نویسندگان [English]

  • seyedmohamad erabi 1
  • mohamadalihamid rafiei 2
دوره 6، شماره 21.22
تابستان 1378
صفحه 124-138
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395