شناخت وضعیت بازاریابی کشورهای مختلف در 15 سال آتی و توصیه هایی برای افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با توجه به افزایش سهم نفت و فراورده های آن در صادرات کشور و با در نظر گرفتن میزان ضربه پذیری اقتصادی در اثر نوسانات قیمت نفت، تقریباً برای اکثر اقتصاددانان روشن شده است که جهت ثبات اقتصادی، چاره ای جز توجه بیشتر به صادرات کالاهای غیر نفتی نیست. این نکته در برنامه های اول و دوم کشور، تا حدودی، مورد توجه قرار گرفته است و از طریق مسئولین، تصمیماتی نیز جهت اعتلای سطح صادرات کالاهای غیر نفتی، اتخاذ شده است. اقدامات، موقعی به سطح مطلوب می رسد که همزمان با طرح ریزی برنامه های پنجساله، اطلاعات جامعی از روندهای کلی اقتصادی جهان و وضعیت بازار کشورهای مختلف، حداقل تا 15 سال آتی مورد توجه قرار گیرد و تلاش هایی در جهت آماده سازی کشور برای بازاریابی منطقه ای، بین المللی، چند ملیتی و جهانی صورت پذیرد.
در مقاله حاضر، پیش بینی بازاریابی بین المللی در سال های 2010 -1994 در شش قسمت و نکات کلی مهم مورد توجه برای تحقیقات وسیع جهت افزایش کالاهای غیر نفتی در 14 عنوان، مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding the marketing status of different countries in 15 years and make recommendations to increase non-oil exports

نویسنده [English]

  • abdolrahil ebrahimi
دوره 3، شماره 11.10
پاییز 1372
صفحه 97-110
  • تاریخ دریافت: 29 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1395