ایجاد و گسترش نظام های اطلاعاتی مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نظام های اطلاعاتی را فراگرد طراحی، ارائه و به کارگیری تکنولوژی اطلاعات در سازمان ها و جامعه تعریف کرده اند. این بحث از زمره مباحث میان رشته ای است که قلمرو آن علاوه بر مدیریت، کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات را نیز در بر میگیرد. در این مقاله سعی شده است که ایجاد و گسترش نظام های اطلاعاتی با دید سیستمی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و در ارائه مطلب از مراحل چرخه زیست نظام ها یعنی برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل، طراحی کلی، طراحی تفصیلی، اجرا، ارزیابی و انتخاب پیروی شود. مبحث نظام های اطلاعاتی مدیریت از زمره مباحث میان رشته ای است که قلمرو آن علاوه بر مدیریت، کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات را نیز در بر میگیرد. این موضوع در حال حاضر تحت عناوینی از قبیل توسعه و بهبود سیستم ها، ایجاد و توسعه سیستمها، طراحی سیستم های اطلاعاتی، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، تکنولوژی اطلاعات، طراحی، تجزیه و تحلیل سیستم ها، مهندسی سیستم ها و ... در دانشگاه ها تدریس می شود. لذا در این نوشتار سعی بر این است که موضوع مزبور در ارتباط با سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد و از حیطه مطالب سنتی در این زمینه فراتر رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The development of management information systems

نویسنده [English]

  • shams o sadat vaezee
دوره 3، شماره 11.10
پاییز 1372
صفحه 75-95
  • تاریخ دریافت: 29 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1395