محیط سیاسی و کارایی مدیریت دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در سالهای اخیر تاثیر متقابل سازمان و محیط و به تبع آن مدیریت دولتی و محیط سیاسی مورد توجه غالب پژوهشگران و صاحبنظران قرار گرفته است. درک صحیح از چگونگی عملکرد مدیریت دولتی بدون توجه به محیط سیاسی و تاثیر آن میسر نخواهد بود. از یک سو تغییرات سیاسی بر کارایی نظام اداری در انجام وظایف محوله موثر بوده و از سوی دیگر تحولات اداری بر کارایی نظام سیاسی در به ثمر رساندن خواسته های عمومی نقش بسزایی دارد. در این مقاله به بررسی چگونگی این فرایند در جهان سوم پرداخته و به عنوان یک نمونه کشورهای امریکای لاتین انتخاب و نقش های سیاسی اداری ایفا شده توسط بوروکراسی های دولتی آنها مورد تحلیل قرار گرفته است و نهایتا نحوه اثر پذیری نظام اداری پس از ایجاد تغییرات در نظام سیاسی این کشورها مورد تامل واقع شده است.
اگر چه در این مقاله ویژگی های اداری – سیاسی کشورهای امریکای لاتین مورد بررسی قرار گرفته لیکن بدلیل وجود تشابهات زیاد میان این کشورها و سایر کشورهای جهان سوم تجارب خوبی را عاید پژوهشگران رشته مدیریت در جهان سوم می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The political environment and the efficiency of public administration

نویسنده [English]

  • reza vaezi