دیوانسالاریها و نقش آنها در حکومت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نوشته ای که در پیش رو دارید برگردان بخشی از کتاب مقدمه ای بر مطالعات تطبیقی حکومتها نوشته جین بلوندل است. این نوشته بر اجرا و نظارت در دیوانسالاری بنیان نهاده شده است و از استقلال و گاهی خود محوری متخصصان در اجرا و مکانیزمهای کنترل این استقلال سخن می گوید. نخست مرزهای جدا کننده اجرا و قانونگذاری باز نموده می شود تا بهره دیوانسالاری از قدرت سیاسی روشن شود. پس از بررسی ویژگی های ساختار اداری و پیوند کارکرد آن با شایستگی کارکنان و گسترش سازمان، گونه های نظارت درونی و بیرونی و شرایط اثر بخش هر یک به میان می آید و در این رهگذر از چگونگی نظارت در کشورهای در حال توسعه، توسعه نیافته و لیبرال دموکراتیک نیز یاد می شود. آنگاه دولت اداری یا فن سالار، در دو گونه سره و ناسره ، همراه با ویژگی های هر یک باز نموده می شود و در پایان نتیجه گرفته می شود که سلسله مراتب دیوان سالاریها، سرانجام به رهبران سیاسی وابسته است و این در حالی است که متخصصان گرایشی به پذیرش دربست ایدئولوژی سیاستمداران ندارند و اگر راه برون رفتی از این بن بست یافته نشود برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی از پیشرفت بازخواهد ایستاد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

And their role in the government bureaucracy

نویسنده [English]

  • hoseyn vaziri
دوره 2، شماره 7
پاییز 1371
صفحه 73-94
  • تاریخ دریافت: 28 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1395