خلاقیت و نوآوری برای حل مشکلات

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

غالباً می اندیشیم آنچه را که تاکنون انجام داده ایم و راه حل هایی را که برای مشکلات پیش روی خود انتخاب کرده ایم بهترین بوده و وضعیت کنونی ما نیز بیشتر نتیجه تقدیر بوده است تا دخالت موثرمان در حل این مشکلات. اما کسانی که به نیروهای شگرف ذهنی خود پی برده اند و با خود آموزی استعدادهای خلاق خود را پرورش داده اند شواهدی را ارائه کرده اند که می توانیم اطمینان داشته باشیم اگر ما نیز تخیل خلاق خود را پرورش دهیم و از مرحله رویاهای بیداری گذشته و به مرحله تخیل خلاق برسیم قادر خواهیم بود مشکلات را دقیق تر تحلیل کنیم و برای این مشکلات راه حل های اثر بخش تری را نیز پیدا کنیم.با مطالعه مقاله حاضر و انجام تمرینات آن، شما نیز قادر خواهید بود مشکلات را با ذهنی بازتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و از این پس برای هر مشکل، هر چند هم که ساده تلقی شود راه حل های موثرتری را بیابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creativity and innovation for solving problems

نویسنده [English]

  • mahmoud satchi