تئوری اقتضاء و تحقیقات کاربردی در مدیریت

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مشکلات عمده جامعه اداری ایران عدم کارائی سازمان های دولتی است که خود مانع بثمر رسیدن برنامه ها و طرح های ملی و منطقه ای می باشد. برخورد با مشکلات سازمانی مستلزم شناخت عوامل محیطی و کشف ارتباط بین عوامل با فرایندهای مدیریت از طریق پژوهش کاربردی جهت دستیابی به الگوهای سازمانی ملی و محلی است. برای انجام چنین پژوهشی باید موانع پژوهش را از میان برداشت و زمینه را برای پژوهش بر اساس تئوری اقتضاء فراهم ساخت تا هم به تئوری های علمی خاص محیط خود برسیم و هم مشکلات سازمان ها را از بین ببریم. بمنظور هدایت پژوهشگر در مسیر نیازمندیهای سازمانی، نمونه هایی از مدل پژوهش اقتضایی به عنوان فرضیه های پژوهش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appropriate theoretical and applied research in management

نویسنده [English]

  • davoud madani