چالشهای رقابتی بازار واحد اروپا

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

1993، سال تحقق بازار واحد اروپا، سالی که حرکت آزاد سرمایه، نیروی انسانی، کالا و خدمات در داخل بازار واحد اروپا آغاز می شود است. به عقیده بسیاری از منتقدان، سیاستمداران و اقتصاددان­ها تحقق بازار واحد اروپا، عصر جدیدی از فرصت های اقتصادی و سیاسی به همراه خواهد آورد و در داخل جامعه اروپا ثروت و اشتغال ایجاد خواهد نمود و در عین حال باعث ایجاد رقابت فشرده ای در محیط تجاری خواهد شد که بنوبه خود به کاهش قیمتها، افزایش تقاضا و کاهش تورم خواهد انجامید و در نهایت بازاری پدید خواهد آمد که بزرگترین بلوک اقتصادی بالقوه جهان خواهد شد.
1993 چالشی است با هدف اصلی ایجاد محیطی اقتصادی که در سایه آن صنایع اروپائی بتوانند به گونه ای رقابتی تر عمل کنند و بر قدرتهای اقتصادی جهان به برتری دست یابند و این همانا از مهمترین علل اتخاذ اروپا است. بازار واحد اروپا در مسیر تحقق این هدف و در عملکرد آینده خود، با چالش های عمده ای، از نظر ساختار صنعت و ترکیب مشتریان و رفتار آنان روبرو خواهد شد. این مقاله به معرفی ماهیت و آثار ناشی از این چالشها می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competitive challenges Europe's single market

نویسنده [English]

  • hasan ghasemi