تحقیقات و توسعه در کشورهای جهان سوم

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شکاف بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه یک امر شناخته شده می باشد ولی در مورد دلائل این شکاف که به نظر می رسد در حال بیشتر شدن است دیدگاه های واحدی وجود ندارد. در این مقاله با استفاده از آمار هزینه های تحقیقاتی و توسعه و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، نشان می دهیم که یک رابطه مستقیم بین هزینه های تحقیقاتی و پیشرفت های تکنولوژی از یک طرف و رشد اقتصادی از طرف دیگر وجود دارد. تعداد دانشمندان، محققین، دانشجویان هر کشور بهترین شاخص برای نمایان کردن پیشرفت های علمی و صنعتی شدن و کاربرد تکنولوژی های موثر است.
مسئله تحقیقات در کشاورزی به عنوا یک نمونه از شکاف موجود بین عملکرد ضعیف بخش کشاورزی بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. پیشرفت های تکنولوژی سهم بسزایی را در بالا بردن بهره وری و افزایش تولید در بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته داشته است که ناشی از توجه به تحقیقات و توسعه در کشورهای توسعه یافته به این امر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research and development in Third World countries

نویسنده [English]

  • ahmad mojtahed