نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

این امری مسلم است که مدیریت اسلامی بعنوان یک ضرورت زمان و مکان حال و آینده جامعه ما و حتی سایر جوامع، نیاز به تبیین و تدوین دارد. بطور کلی آنچه موضوع اختلاف مدیریت از دیدگاه اسلام و غیر اسلام می باشد همانا اختلافاتی است که ریشه در بینش ها دارد. بنابراین ضروری بنظر می رسد که ضمن تعریف جامع و مانعی از مدیریت، ابعاد مدیریت (علل اربعه مدیریتی) در چارچوب ارزشهای مورد قبول (ارزش های منطق و نسبی) معرفی شوند.
سعی نگارنده بر آنست که برای پرسش های مقدر مدیریتی در چارچوب ارزشهای مورد قبول اسلام پاسخ های مناسبی را پیدا نماید. بدین منظور در این مقاله بحثی بنیانی و مبنائی را در زمینه های تعاریف و مفاهیم مدیریت، انواع و اقسام معارف مدیریت، ارزشها و مکاتب با تاکید بر ارزشهای اسلامی ارائه می دهد تا خواننده نهایتا بتواند مسائل مدیریتی سازمان مورد نظر خود را بعنوان وضع موجود بیان کرده آنها را به وضع مطلوب، که همانا حاکمیت ارزشهای اسلامی مربوطه است، سوق دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Fundamental issue in the General Theory of Management

نویسنده [English]

  • esfandiar saadat