نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

آدمی موجودی کنجکاو و در برخورد با جلوه های گوناگون هستی، پرسشگر است و پرسشهای آدمی در تنگاتنگ تحول فهم او در مسیر تکامل از ویژگی خاصی برخوردار می گردد. اصطلاح سیستم امروزه در بسیاری از رشته های علوم به کار می رود مانند سیستم اقتصادی، سیاسی و ... اما این واژه و مفهوم آن امروزه بیش از هر رشته دیگری بر رشته مدیریت و قلمرو گسترده عملکرد آن سایه افکنده است. آخرین مبنای نظریه عمومی سیستم ها در بحث ما نظریه سایبرنتیک است. سایبرنتیک علمی است که سیستم ها و فرایند های کنترل را به کمک روش های ریاضی مورد مطالعه قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cybernetics and its application in management

نویسنده [English]

  • gholamreza khaki