سخن سردبیر

نویسنده

استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

عنوان مقاله [English]

sokhan

نویسنده [English]

  • Seyyed Ali Akbar Afjehi

Professor Allameh Tabataba’i University

  • تاریخ دریافت: 31 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 31 خرداد 1399