1. ارائه الگوی مفهومی توسعه استعدادهای نیروی انسانی

دوره 27، شماره 90، زمستان 1397، صفحه 11-43

10.22054/jmsd.2019.9394

حسن‌رضا زین‌آبادی؛ حمیدرضا آراسته؛ محمدرضا بهرنگی؛ آزاده قمری


2. نقش مراکز یادگیری در توسعه سیستم های مدیریت دانایی

دوره 14، شماره 53، بهار 1386، صفحه 78-94

سعید خرقانی؛ علیرضا کرمی صمدی؛ اشرف لاجوردی


3. توسعه شبکه ملی دیتا، چالش های فراروی و تهدیدهای متوجه امنیت ملی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1384، صفحه 1-27

ابراهیم حسن بیگی


4. توسعه سازمانی و سازمان های آینده

دوره 11، شماره 41.42، تابستان 1383، صفحه 37-53

عباس محمدزاده


5. در جستجوی مدلی برای ارزیابی عملکرد سازمان های پژوهش و توسعه

دوره 10، شماره 39.40، زمستان 1382، صفحه 123-153

محمدرضا مهرگان؛ محمدرضا زالی


6. تحلیلی بر تبعات توسعه ی صنعت جهانگردی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1374، صفحه 29-48

شمس السادات زاهدی


7. تحقیقات و توسعه در کشورهای جهان سوم

دوره 2، شماره 6، تابستان 1371، صفحه 37-60

احمد مجتهد