در جستجوی مدلی برای ارزیابی عملکرد سازمان های پژوهش و توسعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دانشگاه تهران

چکیده

سازمان های پژوهش و توسعه به دلیل ماهیت پیچیده ی خلاق، منحصر به فرد و ساختار نیافته این حوزه، مستلزم مدیریت پویا و زنده گونه است. همچنین به دلیل عدم قطعیت نتایج فعالیت های پژوهش و توسعه نظام های، سنتی ارزیابی عملکرد برای سنجش کارایی و اثر بخشی عملکرد سازمان ها و مراکز پژوهشی نیازمند بکارگیری نظام های نوین ارزیابی مانند مدل امتیازدهی متوازن هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

In search of a model for evaluating the performance of research and development organizations

نویسندگان [English]

  • mohammadreza mehregaan 1
  • mohammadreza zaali 2

دوره 10، شماره 39.40
زمستان 1382
صفحه 123-153
  • تاریخ دریافت: 02 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1395