نقش مراکز یادگیری در توسعه سیستم های مدیریت دانایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دانشگاه عامه طباطبایی

چکیده

ضرورت استقرار و توسعه سیستم های مدیریت دانایی در سازمان ها، نیاز به طراحی برای ایجاد، توسعه و فعال نمودن مراکز یادگیری به عنوان بخشی از سیستم های مدیریت دانایی دارند. در مقاله حاضر مراکز یادگیری سازمان به عنوان نهادی که خدمات متنوع طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی را عرضه و زمینه های لازم برای اجرای طرح های مدیریت دانش، در مسیر تحقق سازمان یادگیرنده را فراهم می نماید مورد بررسی قرار گرفته است. این مراکز پخش جدایی ناپذیر هر گونه برنامه و اقدام راهبردی شرکت ها به شماره می آیند. در این راستا برای اجرای طرح ها، پیشنهادهایی از جمله تناسب مرکز یادگیری با ماهیت طرح و خصوصیات شرکت های متقاضی و ... ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Learning Centers in Developing Knowledge Management Systems

نویسندگان [English]

  • saeed kharghaani 1
  • alireza karami samadi 2
  • ashraf lajevardi 3

چکیده [English]

Implementation and development of knowledge management in organizations require the establishment of "learning centers" as a part of knowledge management systems. This article reviews the organization' learning centers as an institution for offering various services of design implementation, and evaluation of training programs and also preparing required circumstances for the implementation of knowledge management projects to the realization of learning organization. These centers are inseparable components for every kind of strategic plan and action in any company. There are also some suggestions for the implementation of the projects like suitability of the learning center with the nature an characteristics of the company and so on.


دوره 14، شماره 53
بهار 1386
صفحه 78-94
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1395