1. درک مشترک از موضوعات اصلی در لایه‌های سازمانی شرکت فولاد مبارکه

دوره 19، شماره 67، پاییز 1391، صفحه 47-64

ایرج سلطانی؛ ریحانه بهرامی‌نژاد جونقانی


2. تحلیل روانشناختی شخصیت کارآمد

دوره 14، شماره 53، بهار 1386، صفحه 95-124

احمد ایزدی یزدان آبادی


3. بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری از دیدگاه مدیران سازمان های مشمول قانون تأمین اجتماعی"

دوره 10، شماره 37.38، تابستان 1382، صفحه 78-117

محمود ساعتچی


4. اجرای عملیات به هنگام با کاربرد ارتباطات الکترونیک جهت انتقال سریع مواد و قطعات به خط تولید

دوره 9، شماره 33.34، تابستان 1381، صفحه 27-52

ابولفضل کزازی؛ نیما ضمیری


5. روند استخدامی و بهره وری کارکنان دولت

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 69-86

سید محمد اعرابی


6. بهبود بهره وری از طریق کار گروهی موثر

دوره 4، شماره 16، زمستان 1373، صفحه 77-86

اژدر کرمی


7. عوامل موثر در رشد بهره وری

دوره 3، شماره 9، بهار 1372، صفحه 69-93

اکبر عالم تبریز


8. بهره وری نیروی انسانی: بررسی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و امنیت کاری

دوره 3، شماره 9، بهار 1372، صفحه 5-25

شهرناز مرتضوی


9. سنجش شیوه رهبری به عنوان عاملی موثر در بهره وری

دوره 3، شماره 9، بهار 1372، صفحه 143-153

زهره دهدشتی شاهرخ


10. انگیزش، فضای سازمانی و بهره وری در سازمان

دوره 3، شماره 9، بهار 1372، صفحه 95-127

محمود ساعتچی