سنجش شیوه رهبری به عنوان عاملی موثر در بهره وری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

شیوه رهبری و تاثیر آن در افزایش بهره وری نیروی انسانی مورد توجه صاحب نظران رشته مدیریت قرار گرفته است. در این مقاله با طرح پرسشنامه ای سعی گردیده که طرز فکر مدیران سازمان ها نسبت به شیوه های رهبری موفق از قبیل کارمند گرائی، تفویض اختیار، متمایز سازی، نقش رهبری و ایجاد گروه های کاری مورد سنجش قرار گیرد. رهبری به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر در کارائی کارکنان نقش تعیین کننده ای را در سازمان های معاصر ایفا می کند و آگاهی از کم و کیف آن برای مسئولان سازمان نسبت به شیوه رهبری پرسشنامه ای طراحی گردیده است که در قسمت های بعد ملاحظه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assess the leadership style as a factor in productivity

نویسنده [English]

  • zohreh dehdashtishahrokh

دوره 3، شماره 9
بهار 1372
صفحه 143-153
  • تاریخ دریافت: 29 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1395