روند استخدامی و بهره وری کارکنان دولت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کارکنان دولت با نرخ 8/3 درصد در سالهای 67 تا 76  رشد داشته است. جمعیت این گروه تا 10 سال آینده به 3400000 نفر و تا 25 سال آینده به 5900000 نفر خواهد رسید. سطح تحصیلات کارکنان دولت در ده سال اخیر افزایش یافته است. هزینه های اساسی واقعی خانوارها و درآمد واقعی کارکنان دولت روند نزولی داشته است. با استفاده از روشهای ارزش افزوده خدمات عمومی، نسبت ستانده خالص به نیروی شاغل و درآمدهای غیر نفتی می توان مدعی شد که تولید متوسط افراد شاغل در بخش دولتی یا بهره وری آنها در سال 74 یک پنجم بهره وری یا تولید متوسط آنها در سال 1353 بوده است. بعبارت دیگر کمکی که هر فرد شاغل در بخش دولتی به اقتصاد ملی در سال 1353 می کرده پنج برابر بیشتر از کمکی می باشد که در سال 1374 به اقتصاد کرده است. این ناهنماهنگی بین روند استخدامی نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی و بهره وری آنها، هشداری جدی برای کشور و مسئولان محسوب می گردد. ادامه این وضع می تواند منجر به عدم توانایی دولت در تامین معاش کارکنان، ایجاد بیکاری پنهان و حتی آسیب رسانی به تولید ملی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recruitment and productivity of government employees

نویسنده [English]

  • seyed mohammed arabi

دوره 8، شماره 32.31
زمستان 1380
صفحه 69-86
  • تاریخ دریافت: 02 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1395