1. بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

دوره 18، شماره 66، زمستان 1390، صفحه 165-193

هاجر معینی شهرکی؛ جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ محسن خادمی


2. مقایسه دیوانسالاری دانشکده های مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس الگوی مینتزبرگ

دوره 18، شماره 63، بهار 1390، صفحه 153-182


3. بررسی توسعه کارآفرینانه صنایع کوچک شهرک صنعتی اراک با رویکرد ساختاری

دوره 16، شماره 59، تابستان 1388، صفحه 113-126

حبیب الله جوانمرد؛ عباس مردانی


4. بررسی و ارزیابی ساختار سازمانی نظام بانکداری کشور برای دستیابی به الگوی بهینه

دوره 12، شماره 46، تابستان 1384، صفحه 31-59

محمد حمیدی زاده


5. کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت های آب و فاضلاب ایران

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 157-195

سید حسین سجادی؛ محمدعلی معتمدی