1. آسیب شناسی صادرات محصولات دفاعی ایران مورد مطالعه: یکی از سازمان های مادر تخصصی دفاعی کشور

دوره 18، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 55-88

غلامرضا توکلی؛ مهدی الیاسی؛ میثم شفیعی رودپشتی؛ علی اصغر حیدری


2. استراتژی توسعه ی صادرات غیر نفتی کشور بر اساس درآمد سرانه

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 15-35

سیدمحمد اعرابی؛ حسن قاسمی


3. عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فراوری شده کشور به امارات متحده عربی

دوره 7، شماره 25.26، تابستان 1379، صفحه 33-48

سید حسین رحمان سرشت؛ عبدالعزیز شمسایی


4. عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فراوری شده کشور به امارات متحده عربی

دوره 4، شماره 13.14، تابستان 1373، صفحه 33-48

حسین رحمان سرشت؛ عبدالعزیز شمسایی