1. بازاریابی جهانی فردمحور: تطبیق دادن بازاریابی جهانی و بازاریابی یک به یک

دوره 13، شماره 49، بهار 1385، صفحه 77-105

منیژه بحرینی زاده


2. ارزشیابی اثر بخشی آگهی های بازرگانی مربوط به خدمات بانکی بانک مسکن

دوره 12، شماره 47، پاییز 1384، صفحه 1-24

علی اکبر افجه؛ فرشته منصوری موید


3. بررسی عوامل موثر بر حفظ و تقویت وفاداری مشتریان

دوره 12، شماره 46، تابستان 1384، صفحه 1-30

سید محمد اعرابی؛ محسن ورزشکار


4. بازاریابی: تحولات، چالشها و راهکارها در هزاره سوم

دوره 9، شماره 33.34، تابستان 1381، صفحه 147-174

حمید خداداد حسینی؛ سعید فتحی


5. نگرشی بر جهانگردی و مفاهیم آن از دیدگاه بازاریابی

دوره 7، شماره 27.28، زمستان 1379، صفحه 105-128

ابوالفضل تاج زاده نمین


6. نقش آمیخته بازاریابی جهانگردی جهت جذب جهانگردان بیشتر

دوره 5، شماره 19، پاییز 1374، صفحه 109-132

عبدالرحیم ابراهیمی


7. شناخت وضعیت بازاریابی کشورهای مختلف در 15 سال آتی و توصیه هایی برای افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی کشور

دوره 3، شماره 11.10، پاییز 1372، صفحه 97-110

عبدالرحیم ابراهیمی