نقش آمیخته بازاریابی جهانگردی جهت جذب جهانگردان بیشتر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پس از اینکه اهداف بازاریابی هر یک از بازارهای هدف مشخص گردید آمیخته بازاریابی را می توان طراحی نمود. شیوه های سنتی آمیخته بازاریابی متشکل از چهار بخش است که عبارتند از کالا، قیمت ارتقاء و مکان یا توزیع، این چهار عامل اغلب 4p نامیده می شوند. مولفین و محققین بازاریابی جهانگردی اجزا اضافی دیگری را برای این صنعت عرضه کرده اند. به علت منحصر به فرد بودن بازاریابی جهانگردی پیشنهاد شده است که بسته بندی، برنامه ریزی، مردم و مشارکت نیز به عنوان چهار جزء اضافی آمیخته بازاریابی مورد توجه قرار گیرند. برابر این نظریه در آمیخته بازاریابی جهانگردی مسئله بسیار مهم آن است که این اجزاء بدقت انتخاب و مورد توجه قرار گیرند تا با نیازهای خاص و سایر خصوصیات مردم در بازار هدف منطبق باشند.
ذیلا هر یک از بخش های آمیخته بازاریابی جهانگردی به اختصار شرح داده می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of tourism marketing mix to attract tourists

نویسنده [English]

  • abdolrahim ebrahimi

دوره 5، شماره 19
پاییز 1374
صفحه 109-132
  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1395